Paynes Insulation Offices

Paynes Insulation Surveyors

North Wales

HAFAN

ARBENIGWYR AR YNYSU WALIAU CEUDOD  -  A MWY!

Sefydlwyd Payne’s Insulation Co. Ltd. yn 1970 a chyda 40 mlynedd o brofiad, dyma un o brif gwmnïau Prydain o ran gosod Mesurau Ynysu yn y Cartref.

Oherwydd ein rhaglen o fuddsoddi’n barhaus mewn hyfforddiant staff a’r offer a’r cyfarpar diweddaraf yn ein Pencadlys newydd, gallwn sicrhau cwsmeriaid y cânt wasanaeth o’r ansawdd gorau ym mhob maes.

Tyfodd ein hadain ddiwydiannol dros y blynyddoedd, nid yn unig o ran Ynysu, ond gyda NENFYDAU CROG, PARWYDYDD, LEINIO SYCH, LLORIAU A NENFYDAU ACWSTIG, LLENNI TÂN a CHWTERI ALWMINIWM DI-SÊM.

Teulu Payne sydd berchen ar y cwmni ac sy’n ei redeg gyda chymorth ein tîm rheoli hynod brofiadol. Cysylltwch â ni i gael y cyngor a’r prisiau gorau nawr.

BBA Approved
NIA Approved
Armstrong Registered
Paynes Insulation Co. Ltd.
Unit 5
Bryn Cefni Industrial Estate
Ynys Mon
LL77 7XA
UK

Tel: 01248 410 615
Fax: 01248 725 159

sales@paynesinsulation.co.uk
www.paynesinsulation.co.uk